Cardiomtec OyCardiomtec Oy on suomalainen hyvinvointitegnologian kehittämiseen erikoistunut yhtiö. Yhtiön strategia on edistää ihmisten hyvinvointia ja parantaa elämänlaatua erityisesti sydänperäisten sairauksien osalta. Tätä tarkoitusta varten yhtiö tuottaa ratkaisuja sydänperäisten sairauksien ennakointiin ja mahdollisimman aikaiseen todentamiseen. Yhtiön osaaminen perustuu yli 20 vuoden kokemukseen sydämen sähköisen tiedon analysoinnista lääkinnällisissä laitteissa.


Sydänperäiset ongelmat ovat kansanterveyden kannalta merkittävä ja paljon puhuttu ongelma. Yleisimpiä ongelmia ovat eteisvärinä sekä sepelvaltimotauti. Sepelvaltimotautiin kuolee pelkästään länsimaissa vuosittain yli miljoona ihmistä. Suomessa vuonna 2019 tuo luku oli 8,600. Usein tämä hitaasti etenevä tauti on hyvin pitkälle oireeton, eikä henkilöllä useinkaan ole tuntemuksia ennen kuin tauti on edennyt pitkälle. Erityisesti tyypin 2 diabeetikoiden osalta tämä on huolestuttavaa, sillä merkittävä osa heistä kärsii tietämättään oireilemattomasta sepelvaltimotaudista. Tyypin 2 diabeetikkoja on pelkästään Suomessa rekisteröity 350,000 ja tämän lisäksi arviolta 100,000 sairastaa tautia tietämättään. Vertailun vuoksi esimerkiksi Saksassa diabetesta sairastaa noin 10,000,000 henkilöä. Pohjois-Amerikassa vastaava luku on noin 50,000,000. Globaalisti kyse on merkittävästä ongelmasta, jonka ennustetaan kasvavan.

Oleellista olisikin sepelvaltimotaudin mahdollisimman aikainen havaitseminen, erityisesti oireilemattomilla potilailla, jotta sen hoitaminen voitaisiin aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Erityisesti tämä on tärkeää tyypin 2 diabeetikoille, joilla oireetonta sepelvaltimotautia esiintyy paljon.

On käynyt selväksi, että markkinoilla on tarve helppokäyttöiselle ja edulliselle laitteelle, jota ihmiset voisivat käyttää kotona vaivattomasti. Laitteella tuotettaisiin tietoa, jonka avulla voidaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennakoida piileviä sairauksia, kuten sepelvaltimotautia. Kyseessä on siten myös ennakoivaa terveydenhuoltoa edistävä laitteisto, jonka edut kansanterveydelle ja terveydenhuollon kuluille ovat merkittäviä, kun ihmiset saadaan hoidettua aikaisemmin.


Cardiomtec Oy on kehittänyt edellä kuvattua tarvetta varten laitteen. Laitteen avulla voidaan tunnistaa piirteitä sydämen toiminnassa, joiden perusteella on syytä hakeutua tarkempiin lääketieteellisiin tutkimuksiin. Laite on tarkoitettu apuvälineeksi käytettäväksi kotona, sekä etäyhteyden kautta lääkärin luettavaksi pilvipalvelun avulla. Laite mittaa ja analysoi sydämen sähköistä toimintaa ECG-signaalin avulla ja rekisteröi muutoksia sydämen sähköisessä toiminnassa. Havaittujen muutosten perusteella voidaan poikkeamat tunnistaa jo varhaisessa vaiheessa ja todeta viitteitä taudin, esimerkiksi sepelvaltimotaudin, mahdollisesta esivaiheesta. Laite palvelee täten myös osana ennakoivaa terveydenhoitoa, minkä rooli tulee tulevaisuudessa edelleen korostumaan yhteiskunnassamme voimakkaammin.

Yhtiön tuotteet ovat tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla ei ole todettua sydänvikaa. Heillä voi kuitenkin olla kohonnut riski sydänperäisiin sairauksiin, kuten tyypin 2 diabetes. Laitteet soveltuvat kuitenkin hyvin myös esimerkiksi urheilijoille tai muissa vaativissa ammateissa toimiville henkilöille, esimerkiksi liikennelentäjille, kun tarvitaan sydämen lihaskunnon arviointia.


Tarkempaa tietoa yhtiöstämme ja sen tuotteista Cardiomtec Oy:n verkkosivuilla, jonne voi kirjautua alla olevasta linkistä "Jatka tästä". Sivut eivät ole julkiset, vaan sisäänpääsyyn tarvitset sisäänkirjautumistunnukset. Jos sinulla on tunnukset, voit jatkaa alla olevasta linkistä,

muussa tapauksessa voit ottaa yhteyttä sähköpostilla:

Managing Director Mikko Kaski sähköposti: mikko.kaski@cardiomtec.fi